Vår verksamhet

Förskolans pedagogiska idé ligger som grund för den verksamhet vi bedriver på Lagerlöfs förskola:

 

Tillsammansfinger på snigel

Glädje, trygghet, respekt, empati och ansvar leder oss

att genom möten, reflektion, nyfikenhet och erkännande

skapa förutsättningar för alla barn och vuxna

att vara demokratiska världsmedborgare

med en tro på en hållbar framtid, nu och i framtiden.

 

Vi vill att alla människor som möter förskolan ska få möjlighet att utvecklas i en trygg och omsorgsfull miljö med nyfikna och engagerade pedagoger. Oavsett vem du är så ska du möta respekt för din person och ditt sätt att tänka och förstå din omvärld.barn målar på staffli

På Lagerlöfs förskola har vi ett utforskande förhållningssätt och tillsammans med barnen skapar vi spännande, kortare eller längre, projekt där nyfikenhet, kreativitet, intresse och inflytande ger förutsättningar för lärande och utveckling. Lärandet sker i samspel mellan barn, mellan barn och pedagoger men även i barnens möte med material i de pedagogiska miljöerna både inom- och utomhus. Pedagogerna inspirerar barn att samspela och att utforska omvärlden samt stödjer barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Vi har en hög och positiv förväntan på varje barn. En del av förskolans undervisning bedrivs genom ett projekterande och utforskande arbetssätt vilket bidrar till att utveckla barns förmågor och kunskaper.

Vi arbetar i åldersnära grupper vilket ger oss möjlighet att anpassa arbetssätt, miljö och material efter barnens erfarenheter och behov.

Verksamheten på Lagerlöfs förskola utgår från den värdegrund och de uppdrag, mål och riktlinjer som formuleras i Läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vår verksamhet