Verksamhet & pedagogik

Våra ledord är empati, mod, nyfikenhet, fantasi, glädje, ansvar, kreativitet och tillsammans.

Vårt mål och vår vision i vårt arbete med barnen består i att låta dem utveckla sin identitet och känna trygghet i den så att de får en positiv uppfattning om sig själva och en tilltro till sin egen förmåga.

I förskolans läroplan Lpfö 98 rev 2016, formuleras värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer för verksamheten. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Utrymme ska ges för barnens egna planer, fantasier och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Tillsammans med barnen skapar vi intressanta projekt där lärande uppstår i samspel med andra och vi har en hög och positiv förväntan på barnens förmåga. Tillsammans med föräldrarna skapar vi ett förtroendefullt samarbete med barnets bästa i fokus.

 Vi arbetar i åldersindelade grupper vilket främjar anpassningen av arbetssätt, miljö och material utifrån respektive ålder och barnen har större möjlighet att själva göra sina val.


Uppdaterad: