Nyheter

  • Avgiftskontroll för barnomsorg

    Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt ...
    30 augusti 2018
Gå till nyhetsarkivet

Lagerlöfs förskola

Ferlinsgatan 111
75428 Uppsala

öppet: 6:30-17.30

Biträdande förskolechef

Kerstin Sandén

Kontakta oss

Storskogen (Granen & Tallen): 018-727 76 34
Trollskogen (Kotten & Svampen): 018-727 76 35
Skogsgläntan (Stubben & Stenen):  018-727 76 36