Om förskolan

Lagerlöfs förskola ligger i Lötenområdet norr om von Bahrska Häcken. I närområdet finns Gränby ishall som vi besöker på vintrarna och åker skridskor med de äldsta barnen. Barnhagen är ett grönområde i anslutning till förskolan med rutschkana och kullar som stimulerar till rörelse och pulkaåkning på vintern. Biblioteket ligger på gångavstånd och det gör även 4H-gården med alla djur samt små och stora skogsdungar som vi besöker regelbundet.

Lagerlöfs förskola består av tre block som är indelade i sex avdelningar som alla har välbyggda strukturer och rutiner: Kotten och Svampen (1-3 år), Granen och Tallen (3-5 år), Stubben (3-5 år) och Stenen (resursavdelning 3-5 år) som inkluderar barn med särskilda rättigheter. Båda resursavdelningarna använder TAKK, bilder och andra metoder som stöd för kommunikation. Det finns ett inarbetat arbetssätt och en uppbyggd specialkompetens samt ett förråd av träningsmaterial, barnen får också enskild träning utifrån sina behov. Den viktigaste delen av träningen sker i samspel med övriga barn i gruppen, deras närvaro som stöd och förebilder har mycket stor betydelse.

Sammanlagt har vi nästan 100 barn på förskolan och många av dem har ett annat modersmål än svenska. 

 

 

11 april 2018