Om förskolan

Lagerlöfs förskola ligger i Lötenområdet norr om von Bahrska häcken. I närområdet finns Gränby ishall som vi besöker på vintrarna och åker skridskor med de äldsta barnen. Barnhagen är ett grönområde i anslutning till förskolan med rutschkana och kullar som stimulerar till rörelse och pulkaåkning på vintern. Biblioteket ligger på gångavstånd och det gör även 4H-gården med alla djur samt små och stora skogsdungar som vi besöker regelbundet.

Lagerlöfs förskola består av tre block som är indelade i sex avdelningar som alla har välbyggda strukturer och rutiner: Kotten och Svampen (1-3 år), tillhör Tollskogen. Granen och Tallen (3-5 år), tillhör Storskogen. Stubben och Stenen (3-5 år), tillhör Skogsgläntan. Sammanlagt har vi nästan 100 barn på förskolan. 

 

 

Uppdaterad: