Om förskolan

Lagerlöfs förskola är en trivsam förskola i hjärtat av Löten.

Förskolan består av sex avdelningar indelade i tre block:

 

Trollskogen med avdelningarna Kotten och Svampen

(yngre och mellanbarn)

Storskogen med avdelningarna Granen och Tallen

(mellan och äldre barn)

Skogsgläntan med avdelningarna Stubben och Stenen

(mellan och äldre barn)

 

Förskolan har ett eget tillagningskök med en kokerska som är högt uppskattad av både personal och barn.

 Under läsåret 2019-2020 har vi tillsammans med barnen byggt upp två trädgårdar i förskolans utemiljö där barnen kommer att odla, ta hand om och skörda olika grönsaker och andra växter under sin tid på förskolan.

En omgivning med möjligheter

Lagerlöfs förskola ligger i norra delen av Uppsala, i stadsdelen Löten. I närområdet finns olika små skogsområden, Von Bahrska häcken, Gränby ishallar för skridskoåkning och diverse lekparker som förskolan har möjlighet att ta del av genom utflykter.Get på 4H-gård

Gränbybiblioteket ligger på gångavstånd och dit går vi regelbundet för att låna nya spännande böcker till förskolan.

På gångavstånd ligger även Gränby 4H-gård vilken ger oss möjlighet att följa de olika djurens liv där på gården.

Precis intill förskolan finns ett grönområde med kullar och en lekpark, Lagerlöfs lekparken. Hit går vi ofta för att gunga, klättra och leka lekar. På kullarna åker vi också pulka när det finns snö.

Uppdaterad: