Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Storskogen
Tallen och Granen
För barn 3-5 år
Telefon: 018-727 76 34

Trollskogen
Kotten och Svampen
För barn 1-3 år
Telefon: 018-727 76 35

Skogsgläntan
Stubben och Stenen
För barn 3-5 år, med funktionshindrade barn integrerade
Telefon: 018-727 76 36

Rektor
Birgitta Gräll
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt