Arbetssätt och fokusområden

 

Verksamheten utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö 98/16) vars syfte och mål är att vi ska lägga grunden för det livslånga lärandet och vår verksamhet ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan vilar på demokratins grund och vi betonar allas lika och höga värde.

Vårt förhållningssätt präglas av öppenhet, vänlighet och engagemang och vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Våra ledord är glädje, trygghet, respekt, empati och ansvar.

11 april 2018