Information till föräldrar

Introduktion av nya barn

På Lagerlöfs förskola tillämpar vi "föräldraaktiv introduktion" :

  • Du som förälder introducerar barnet i verksamheten.
  • Pedagogerna erbjuder vanlig verksamhet för att barnet och föräldern snabbt ska få en inblick i verksamheten.
  • Vi vill att ni är lättillgängliga de första två veckorna
  • Första veckan är utgångspunkten att barnet är på förskolan 9-14 men justeras efter ditt barns behov.
  • Tänk på att introduktionen varierar från barn till barn.
  • Barnet behöver inte träna på att lämnas, utan på att vara här på förskolan
  • Ni föräldrar är experter på ert barn, pedagogerna är experter på barn i grupp.

 

Bra att veta: 

  • Vid sjukdom är det barnets allmäntillstånd som styr om barnet kan vara på förskolan, har ni frågor prata med oss pedagoger eller titta i landstingets folder "När barnet är sjukt"
Uppdaterad: