Fokusområden

På Lagerlöfs förskola arbetar vi i åldersblandade grupper vilket främjar anpassningen av vårat arbetssätt, miljö och material utifrån respektive ålder och barnen har större möjlighet att själva göra sina val.

Vårt fokus just nu är Naturvetenskap, vi vill ge barnen en grundläggande förståelse för olika naturvetenskapliga fenomen som kan ligga till grund för kommande erfarenheter. Vi vill att barnen ska känna respekt för allt levande och vår närmiljö, vi vill att barnens intresse för naturvetenskap ska utvecklas genom nya utmaningar samt att de blir mer nyfikna på naturvetenskap.

Vi har ett naturvetenskapligt förhållningssätt i alla situationer, vi ställer öppna frågor, uppmanar barnen att göra egna hypoteser och försöker utmana förmågan till problemlösningar. Vi använder oss av sång/musik/drama/litteratur som knyter an till de aktuella projekten. 

Uppdaterad: